20 juli 2012

I have a sexy imagination

Läste just en artikel i The Guardian om att vissa klassiska verk ska sexas upp lite. Tex Stolthet och fördom, En studie i rött och Northanger Abbey ska nu skrivas om och de scenerna bakom lyckta dörrar som vi alla (erkänn!!!) har tänkt själva på kommer nu att finnas med. Många har kommenterat artikeln och tyckt att det är skandal, men själv tycker jag att det är rätt roligt ändå. Vem har inte fantiserat om Mr Darcy i sängkammaren? Kanske har jag ett öppnare sinne då jag själv lånar Jane Austen karaktärer och leker med, både i nutida klädnad och dåtid. Mina berättelser är inte lika kyska som min kära Janes, men inte heller i närheten av så porriga som dessa verkar bli. ;) Läs själva: här och här (på engelska).
lånad från theguardian.co.uk
Sedan kan man tycka att vissa av dem kanske är lite VÄL vågade, även i mina oblyga ögon. Jag är inget fan av så kallad slash fiction. Som att Bingley och Darcy skulle ha ihop det, sure bromance i all ära, men jag har lite svårt för man on man ändå.

Ja, ni får läsa själva helt enkelt. ;) Jag vet att jag i alla fall kommer att läsa väl utvalda varianter... :P
I read an article in The Guardian about some classical novels are going to get the sex-treatment. Like Pride & Prejudice, A Study in Scarlet and Northanger Abbey are to be rewritten and the scenes behind locked doors that we all (confess!!!) have been fantasising about are going to be in it. Many has commented on the article and been scandalised, but honestly, I think it's rather intriguing  Who hasn't fantasised about Mr Darcy in the sack? Perhaps I have a more opened mind since I borrow Jane Austen's characters to play with, both in contemporary clothes and period ones. My stories are not as chaste as my dear Jane's, but not as porny as these seem to be. ;) See for yourself, here and here.

Of course one could argue that some of them are a bit TOO daring, even to my unchaste eyes. I'm not really a fan of so called slash fiction. Like that Bingley and Darcy would get it on, sure a little bromance is fine, but I do have some issues with man on man still.

Well I leave you to read it. ;) I know that I'm going to... ;)

Inga kommentarer :

Skicka en kommentar

Tack för din kommentar!