17 dec. 2012

The Ladies' Paradise - Émile Zola

Jag hade stora förväntningar på den här boken. Kan ha något att göra med BBC's adaption. Jag vill inte säga att jag blev besviken, men jag var heller inte helt nöjd. Jag skyller på BBC för det.

Boken utspelar sig i det sena 1800-talets Paris. Denise och hennes två yngre bröder kommer till Paris för att försöka försörja sig efter föräldrarnas död. Hon hoppades på att få hjälp av sin farbror, men det visar sig att ett stort köpcentra har slagit upp portarna mittemot farbroderns affär och därför lockat bort alla kunder och alla små affärer kring detta stora "monster" ligger på randen till konkurs.

Monseiur Mouret är geniet bakom detta "monster", som han skapat för att "förföra" sin tilltänkta målgrupp, Kvinnan. När Denise kliver in i hans liv förändras allt. Han som alltid har kunnat få den han vill ha, har plötsligt fått sitt första nej. Han kan inte ens förstå varför han vill ha henne så, det kan inte bara bara vara för att hon är den enda som sagt nej. Till slut slänger han sig framför hennes fötter och ber henne älska honom. Och det enda jag kan tänka är "hur kan flickebarnet säga nej till något sådant?" och inte bara en gång, utan flera! Detta gör att min läsning blev något irriterad och förhastad, men jag hann ändå njuta av Zolas målande språk och ibland lite för detaljrika och ingående beskrivningar.

I BBCs adaption har handlingen förflyttats till England och Monseiur Mouret har blivit Mr Morey och spelas av Emun Elliot (Game of Thrones och Prometheus) som är helt perfekt för rollen som den förföriske butiksägaren. Denise (Joanna Vanderham) kommer till staden, men utan bröder och faller pladask för Morey (liksom alla andra), men kämpar för att hålla detta för sig själv och inte falla för frestelsen. Denise tar större plats i serien än i boken, och hon är inte lika utsatt för skvaller och annat elakt i serien som i boken. Det var tack vare serien, som jag snubblade över på facebook (bra med sidor man gillar som tipsar en om nya kostymdramer!), som jag fick upp ögonen för boken och det tackar jag för! Hoppas på att serien hittar till Sverige, så att ni andra, som inte har BBC i ert kanalpaket eller snokar runt nätet efter streamingtjänster, också kan njuta av denna underbara serie! Tills dess kan ni ju alltid läsa boken! :)I had high expectations on this novel. Could have something to do with BBC's adaptation. I won't say I was disappointed  but I wasn't really happy either. I blame BBC.

The novel is set in the late 1900 century Paris. Denise and her two younger brothers comes to Paris to make a living after their parent's death. She was hoping to get help from her uncle, but as it turns out, a large department store has opened just opposite the uncle's shop and all the smaller shops around this "monstrosity" are on the brink of bankruptcy.

Monsieur Mouret is the genius behind this "monstrosity", that he has created to "seduce" his female costumers. When Denise walks into his life everything changes. He who is used to always get what he wants, suddenly gets a no. He can't even understand why he wants her so, it can't only be because she's the only one who has turned him down. Eventually he throws himself at her feet, begging her to love him. The only thing I can think is "how on earth has she got the heart to say no?" and not only once but lots of times. This makes my reading a bit annoyed and hastened, but I did get to enjoy Zola's vivid language and sometimes too embellished and detailed accounts of dresses and buildings.

In BBC's adaptation, the setting is moved to England and Monsieur Mouret is now Mr Morey and played by Emun Elliot (Game of Thrones and Prometheus) who is perfect for the role as the seductive store owner. Denise (Joanna Vanderham) comes to town, without brothers here, and falls head over heels for Morey (who wouldn't?), but keeps fighting the it and not fall to temptation. Denise takes more room in the adaptation, and she's not as teased as in the novel. It's thanks to the adaptation, which I happened upon on facebook (the great think about following pages such as British period drama who tells you about new great series!), that I found the novel and I'm thankful! I do hope the tv-series will find it's way to Sweden, so that all of you, who hasn't BBC on their tv box or is skulking around the net to find streaming services, can also enjoy this wonderful tv-series. Until then, you can always read the book!

1 kommentar :

  1. Väntar nog & hoppas serien kommer till Sverige ;)
    /Kram

    SvaraRadera

Tack för din kommentar!